Om Hälsinglands idrottshistoriska sällskap.


Sällskapets uppgift är att främja den idrottshistoriska amatörforskningen i Hälsingland. Vi arbetar genom vårt nätverk av idrottshistoriskt intresserade människor i hela distriktet. En av många viktiga uppgifter är att stimulera nu verksamma ledare till att dokumentera det som sker i våra dagar i protokoll, berättelser och bilder och bygga upp ett välskött förenings-arkiv.
 
 

Kontakta Oss

erik@wiger.net
agskoglund@gmail.com
lars.hedlund@soderhamn.com

Besök Oss


Drift & Produktion Atellus AB