Om oss - Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap

 

Besök Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskaps Hemsida: hihs.se

 

Tips till hemsidan 

 

Bocken klickar man på när man vill komma tillbaka till startsidan.

Bildspelet startar när man trycker på valfri grå prick under den första bilden.

Styrelsen hittar man under denna rubrik med foto och kontaktuppgifter.

Om oss berättar vi om HIHS verksamhet, organisation och historia.

Arkiverat på Glysis är en förteckning över det material från hela Hälsingland som finns i vårt Forskarrum i Glysishallen i Hudiksvall.

Forskarnotis här lägger vi in intressanta notiser om Hälsingeidrotten.

Ledarprofiler är ett nystartat projekt med syfte att bevara minnet av Hälsinglands stora idrottsledare.

Idrottsplatser, gamla och nya, inventeras i samtliga Hälsingekommuner. Nästa steg är att lägga in dom på hemsidan med namn, text och fotografier. Arbetet pågår men redan nu kan man se ett stort antal. Idrottsplatserna visas i bokstavsordning kommunvis och fakta med ev. foton syns om man klickar på namnet. Var dom är eller var belägna syns om man går in på världskartan längst ner på förstasidan och lokaliserar sökområdet genom att trycka på +tecknet. Varje pil markerar en idrottsplats och namnet syns när man klickar på pilen.

Idrottsminnen kan du nu också läsa digitalt genom att trycka på texten ”Läs” under det nummer du önskar läsa. Bläddra genom att trycka på höger eller vänsterpil. Texten går även att förstora.

Hälsingeguldet, namnen på Hälsinglands bäste idrottare finns från 1938.

Kontaktpersoner för hemsidan är:

Anders Skoglund                 E-post: agskoglund@gmail.com           
Lars Hedlund                       E-post: lars.hedlund@soderhamn.com
 
 
 
 
 

HIHS ställer upp och arrangerar filmkvällar.   

Passa på att bjuda in era medlemmar, grannar, släkt och vänner till en oförglömlig filmafton.
 
Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap, HIHS, har via Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande tillgång till ett stort antal "nostalgiska" idrottsfilmer.
På menyn finns 397 inslag från olika idrottsevenemang och 183 "Stopptid" från Sveriges Television.
 
I samarbete med idrotts-, pensionärs-, hembygdsföreningar, byalag eller enskilda personer erbjuder sig HIHS att, mot en skälig ersättning, förevisa dessa filmer.
HIHS ställer upp med utrustning för visning av filmerna och bjuder på en del skrönor om idrottsprofiler, ledare, eldsjälar m.m.
Arrangören ordnar lokal och marknadsföring samt sköter eventuell försäljning av förtäring. 
 
Vid intresse kontakta:
Erik Wiger            070-7490038         erik@wiger.net
Owe Flodin           070-5690831         flodin.owe@telia.com
Conny Forsell        073-7581667         conny.forsell@outlook.com 
 

Ett urval av de mest önskade inslagen.

 Alpint

11. Ingemar Stenmark, intervju 1975
15. Bengt-Erik Grahn, VM Portillo
16. Stenmark, annorlunda träning

Bordtennis

2. Alsér-Johansson, VM guld 1967
7. J-O Waldner, OS 1992

Boxning

1. Ingemar Johansson, 1958
3. Ingemar Johansson, 1959
6. Harry Persson, 1927
8. Ingo V.S. Floyd Patterson, VM 1960

Brottning

3. Frank Andersson, VM guld 1977

Cykel

1. Bernt Johansson, OS guld 1976

Fotboll

19. Sverige-Västtyskland, VM 1958
59. Sverige-Västtyskland, VM 1974
67. Sverige-Brasilien, VM final 1958
69. England-Västtyskland, VM final 1966

Friidrott

9. Anders Gärderud, OS guld 1976
12. Carolina Klüft, VM guld 2005
14. Dan Waern, 1500 m EM 1958
21. Gunder Hägg, Värlsrekord
39. Jesse Owens, längdhopp 1936

Gymnastik

4. Olga Korbut, Bom OS 1972
6. Olga Korbut, Barr OS 1972

Historiska Idrottsögonblick

2. OS 1912, del 1
3. OS 1912, del 2

Höjdhopp

1. "Svängsta Svensson" OS 1952

Löpning

1. Ove Jonsson, 1962

Skidor

2. Charlotte Kalla, Tour de ski 2008
4. Martin Lundström, OS guld 1948
10. Torgny Mogren, VM 5 mil 1993
14. Klas Lestander, OS guld 1960, skidskytte
16. Sixten Jernberg, 15 km OS 1956
21. Sixten Jernberg, 5 mil OS 1956
28. Sixten Jernberg, 5 mil SM 1960
29. Skid SM, Hudiksvall 1960
36. Toini Gustafsson vinner 2 OS guld 1968

Skridsko

Tomas Gustavsson i Alma Ata 1983

Stopptid

2. Intervju med ung och blyg Ingemar Stenmark
8. Tjurig mentalitet inom skidsporten, 1987
15. Ricky Bruch under Finnkampen 1975
16. Besynnerliga idrotter och rekord
19. Ulrika Knape vinner OS guld 1972
98. Svenska stafettkatastrofer, 1974
100. Tomas Magnussons i VM 1974 och 1976
145. Ego Boy, Elitloppet 1973

Tennis

6. Davis Cupseger, 1975 
 
 
 


Organisation


Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap är verksamt i Hälsingland och är en förening öppen för kommuner, specialdistriktsförbund, klubbar och enskilda. Av de många folkrörelser som kom till i slutet av 1800- och början på 1900-talet är idrotts-rörelsen den som kunnat bevara sin vitalitet in i våra dagar.

 
Generation efter generation har den samlat ungdomar till lekar, träning och tävling, ofta under entusiastiska och slitstarka ledare. Dess historia är väl värd att lära känna.


Styrelse.


Sällskapet har en styrelse som väljs av årsmötet. Den har 8-10 sammanträden per år och ambitionen är, att alla hörn av distriktet ska vara representerat i styrelsen. Till årsmötet kallas alla medlemmar. Det sammanträder oftast i slutet av februari.

Medlemmarna hålls samman i ett nätverk, och i varje hörn av distriktet finns en ”knut” i detta nätverk, en grupp som tar egna initiativ till lokala aktiviteter.


Mål och verksamhet.


Vårt långsiktiga mål är att kunna lämna en sammanhängande berättelse om hur idrotten kom till Hälsingland och hur den utvecklats fram till våra dagar. Det är en mycket stor uppgift, och utan många entusiasters trägna insatser är det målet omöjligt att uppnå. Vi försöker skapa strategier för arbetet och ställa upp delmål, som bryts ner i projekt.

Ett viktigt projekt är att rekrytera och behålla medlemmar i vår förening. Vi bedriver en omfattande utåtriktad verksamhet. Vi skickar ut information till förbund, klubbar och enskilda; sällskapet ger ut sin tidning Idrottsminnen med fyra nummer per år; årligen anordnas ett antal idrottskaféer i olika delar av distriktet med något idrottsligt tema; styrelsen och även de lokala grupperna tar initiativ till besök hos klubbar i distriktet, och varje år anordnas minst en längre studieresa. Hösten 2013 besökte vi Sixten Jernberg museet i Lima.

Idrotten kan ses ur så många perspektiv. Den har betytt så mycket för framväxten av det moderna Sverige. Den har inneburit en fostran till demokrati. Därför ser sällskapet det som ett angeläget projekt att ge riktlinjer för klubbarna om hur man ska bygga upp och spara sitt arkiv med årsredogörelser, protokoll, bilder, matriklar o.s.v.

Genom hela sin historia har idrotten lämnat tydliga spår i det omgivande samhället. Ett av de påtagligaste är de många idrottsplatserna, nutida och kanske för länge sedan övergivna. Idrottsplatsprojektet, det vill säga att i bild och skrift berätta om distriktets idrottsplatser, har vi hunnit en bit på. Den långsiktiga planen är att presentera de viktigaste idrottsplatserna i Hälsingland i en power-point redovisning.

Tre andra projekt har vi börjat diskutera men ännu inte kunnat ge styrfart åt.

Det blir ingen idrott utan ledare. Vi vill presentera de viktigaste ledarna i Hälsingland och därför arbeta med ett ledarprojekt.

I människors medvetande lever de stora stjärnorna och naturligtvis är det en idrottshistorisk uppgift att presentera dem. När tid ges ska vi igång med projektet de stora sportprofilerna.

Till sist, på många orter har idrottsrörelsen varit tongivande nöjesarrangörer. Även det bör vi bearbeta i ett framtida projekt.

År av arbete ligger framför oss.

 
 


Vår egen historia.


Sällskapets uppgift är stimulera till idrottshistorisk forskning och se till att det historiska arvet vårdas.

Men vi är själva en del av den idrottsliga familjen och vi har vår egen historia.


Per Evert Persson initiativtagaren.

I februari 1990 kallade Per Evert Persson från Bollnäs, gemenligen kallad PePe, till ett möte i Söderhamn med den uttryckliga målsättningen, att man skulle bilda ett Idrottshistoriskt Sällskap eller en Idrottsakademi i Hälsingland.

Incitamentet kom utifrån. Folkrörelseforskningen hade börjat på akademisk nivå och idrottsrörelsen fick snart en egen professur och nu vaknar också amatörforskningen till liv. Alltfler börjar inse att vi har en historia väl värd att bevara.

Dalarna var tidigt ute, där bildades den idrottshistoriska föreningen 1979, och nu kom också Hälsingland in på banan.


En trevande inledning.

Protokollet från det första mötet andas entusiasm inför uppgiften, men ändå blev inledningen litet trevande. Man börjar genast diskutera arkivfrågan, det vill säga hur man ska förvara det material man samlar in.

En interimsstyrelse blev det konkreta resultatet av mötet och den såg till att styrelsearbetet kom igång på hösten 1990.

Distriktsstyrelsens konsulent, Sölve Påhlsson adjungerades till styrelsen, och han kommer med det första förslaget till praktiskt arbete, nämligen att man skulle besöka gamla idrottsledare och spela in deras minnen på band.


Det första årsmötet. Verksamheten byter fokus.

Det första årsmötet hölls i Bollnäs den 19 mars 1991. I början hade man få styrelsemöten per år. I början av 90-talet var det ett eller två, men under årtiondet blir det flera. År 1999 hade man sex möten och verksamheten fann också nya former. I början betonades mycket insamling av idrottshistoriskt materiel och inspelningar av äldre ledare och före detta idrottsstjärnor. Längre fram under det första årtiondet lanserades idéerna om idrottscaféer

och ambulerande skärmutställningar. Båda dessa uppslag förverkligades också. Den första caféträffen anordnades i Söderhamn i maj 1977 och den videofilmades.


 Bengt Lundgren, mångårig ordförande i HIHS,  Helge Rask tidigare ordförande i Gästrikeidrottens Historriska Sällskap och
Per Evert Persson, initiatvtagare till bildandet av Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap.
 
Ett aktivt andra årtionde.

Efter 10 år hade arbetet börjat finna sina former och aktiviteten stiger under det andra årtiondet.

En vitalisering blev samarbetet med Gästriklands Idrottshistoriska förening. Därifrån hämtade vi idén till Guldfesten.

Till den 17 november 2001 inbjöd vi alla som fått den årliga utmärkelsen Hälsinglands bästa och alltså fått Hälsingeguldet. Det blev ett mycket lyckat arrangemang. Ett 70-tal deltog och och mycket glädjande var det att den förste guldmedaljören, Nils Westberg från Hudiksvall, 1938 års vinnare, kunde delta.


RF-utställningen.

Guldfesten blev uppmärksammad i idrottskretsar. Nästa gång vi fick visa framfötterna var, när vi fick uppdraget att i samband med RF:s 100-årsjubileum skapa en utställning över idrottsledare i Hälsingland under 100 år. Kravet var att den skulle stå i centralorten, men vi fann snart att det kunde vi inte klara av. Det finns inte en centralort i Hälsingland utan flera. Det blev utställningar i Söderhamn, Bollnäs, Edsbyn, Ljusdal, Järvsö, Färila och Hudiksvall.


Den historiska rikskonferensen i Järvsö 2008.

Idrottshistoriskt intresserade tycker naturligtvis, att det är roligt att träffas och utbyta erfarenheter. De gör vi under de riksidrottshistoriska konferenserna. En sådan inbjöd vi till 2008 . Vi förlade den till Järvsö och det blev en vacker hösthelg. Vi lade ned en hel del arbete och vi fick beröm av deltagarna för arrangemanget.


Idrottsminnen.


Redan från första året sammanfattade PePe verksamheten i en liten skrift. Så småningom fick den namnet Idrottsminnen och blev mera tidningslik. Under senare år har den kommit ut i fyra nummer per år.

Idrottsminnen gör det möjligt att informera medlemmarna om vad som är på gång, anmäla nyutkomna idrottshistoriska arbeten och berätta om vilka nytillskott som kommer in i vårt arkiv på Glysisvallen. Under Janne Olsson förmedling kunde vi börja bygga upp ett sådant 2007 och Glysisvallen AB har generöst ställt en mindre lokal till förfogande.

I Idrottsminnen kan vi också presentera innehavarna av forskarpriset som vi delat ut sedan 2007. Hittills har pristagarna varit

2007 Erik Svensson, Järvsö

2008 Jan-Erik Johansson, Edsbyn

2009 Jan-Erik Olsson, Hudiksvall

2010 Ragnar Sundberg, Hudiksvall

2011 Erik Wiger, Järvsö

2012 Gösta Blank, Delsbo

2013 Rolf Krohn, Hudiksvall
2014 Conny Forsell, Växbo  

2015 Olle Norén, Ljusdal

2016 Owe Flodin 


 Om Hälsinglands idrottshistoriska sällskap.


Sällskapets uppgift är att främja den idrottshistoriska amatörforskningen i Hälsingland. Vi arbetar genom vårt nätverk av idrottshistoriskt intresserade människor i hela distriktet. En av många viktiga uppgifter är att stimulera nu verksamma ledare till att dokumentera det som sker i våra dagar i protokoll, berättelser och bilder och bygga upp ett välskött förenings-arkiv.
 
 

Kontakta Oss

erik@wiger.net
agskoglund@gmail.com
lars.hedlund@soderhamn.com

Besök Oss


Drift & Produktion Atellus AB