Nästa styrelsemöte 22 jan i Söderhamn

Nästa styrelsemöte kommer att hållas på Idrottskansliet, Hällåsen Söderhamn

Tisdagen de 22 januari kl.10:00

Välkomna / Styrelsen