Styrelsemöte på Järvsöbaden den 14 dec kl 10:00

2017-12-14

Nästa möte med styrelse och funktionärer blir på Järvsöbaden, torsdag den 14 december kl. 10.00. Mötet avslutas med en jultallrik,