HIHS Årsmöte senareläggs

HIHS Årsmöte som var planerat till den 22 februari 2022, kommer att genomföras tisdagen den 5 april 2022 kl.19:00 på Järvsöbaden.

De sedvanliga årsmöteshandlingarna kommer att publiceras här 3 veckor innan årsmötet. / Styrelsen