Medlemsavgifterna för HIHS 2021

Ärade medlem i HIHS.

Ökade kostnader för porto, förbrukningsmaterial, lokalhyror och bilersättningar vid våra  års- och styrelsemöten, idrottscaféer och dokumentation av idrottsplatser tvingar oss, att efter 30 år med samma låga medlemsavgifter, göra en justering, enl. nedan.

Våra medlemsavgifter för 2021:

150:-             Enskild medlem

250:-             Föreningar och klubbar

350:-             Förbund, företag och kommuner.

Alla frågor rörande medlemskap besvaras av Owe Flodin på tel. 070 569 08 31, e-post: oweflodin45@gmail.com