Hudik Lillfjärden

Tillbaka

Hudiksvall

Lillfjärdens is används flitigt vintertid som motions och tävlingsområde framför allt innan
det fanns konstfruset och lagidrotterna var hänvisade till landbanor och
naturisar. Den centralt
belägna
grunda sjön fryser tidigt och här hölls även travtävlingar innan Hagmyrens travbana byggdes.