Om Oss

Organisation

Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap är verksamt i Hälsingland och är en förening öppen för kommuner, specialdistriktsförbund, klubbar och enskilda. Av de många folkrörelser som kom till i slutet av 1800- och början på 1900-talet är idrotts-rörelsen den som kunnat bevara sin vitalitet in i våra dagar.

Generation efter generation har den samlat ungdomar till lekar, träning och tävling, ofta under entusiastiska och slitstarka ledare. Dess historia är väl värd att lära känna.

Styrelse.

Sällskapet har en styrelse som väljs av årsmötet. Den har 8-10 sammanträden per år och ambitionen är, att alla hörn av distriktet ska vara representerat i styrelsen. Till årsmötet kallas alla medlemmar. Det sammanträder oftast i slutet av februari.

Medlemmarna hålls samman i ett nätverk, och i varje hörn av distriktet finns en ”knut” i detta nätverk, en grupp som tar egna initiativ till lokala aktiviteter.

Mål och verksamhet.

Vårt långsiktiga mål är att kunna lämna en sammanhängande berättelse om hur idrotten kom till Hälsingland och hur den utvecklats fram till våra dagar. Det är en mycket stor uppgift, och utan många entusiasters trägna insatser är det målet omöjligt att uppnå. Vi försöker skapa strategier för arbetet och ställa upp delmål, som bryts ner i projekt.

Ett viktigt projekt är att rekrytera och behålla medlemmar i vår förening. Vi bedriver en omfattande utåtriktad verksamhet. Vi skickar ut information till förbund, klubbar och enskilda; sällskapet ger ut sin tidning Idrottsminnen med fyra nummer per år; årligen anordnas ett antal idrottskaféer i olika delar av distriktet med något idrottsligt tema; styrelsen och även de lokala grupperna tar initiativ till besök hos klubbar i distriktet, och varje år anordnas minst en längre studieresa. Hösten 2019 besökte vi Mora och Vasaloppsmuseet sedan ett besök i Falun där vi bland annat besökte Idrottsmuseet, avslutade med ett besök i Gävle på Monitorarena hockeymatchen Brynäs-Djurgården.

Idrotten kan ses ur så många perspektiv. Den har betytt så mycket för framväxten av det moderna Sverige. Den har inneburit en fostran till demokrati. Därför ser sällskapet det som ett angeläget projekt att ge riktlinjer för klubbarna om hur man ska bygga upp och spara sitt arkiv med årsredogörelser, protokoll, bilder, matriklar o.s.v.

Genom hela sin historia har idrotten lämnat tydliga spår i det omgivande samhället. Ett av de påtagligaste är de många idrottsplatserna, nutida och kanske för länge sedan övergivna. Idrottsplatsprojektet, det vill säga att i bild och skrift berätta om distriktets idrottsplatser, har vi hunnit en bit på. Den långsiktiga planen är att presentera de viktigaste idrottsplatserna i Hälsingland i en power-point redovisning.

Tre andra projekt har vi börjat diskutera men ännu inte kunnat ge styrfart åt.

Det blir ingen idrott utan ledare. Vi vill presentera de viktigaste ledarna i Hälsingland och därför arbeta med ett ledarprojekt.

I människors medvetande lever de stora stjärnorna och naturligtvis är det en idrottshistorisk uppgift att presentera dem. När tid ges ska vi igång med projektet de stora sportprofilerna.

Till sist, på många orter har idrottsrörelsen varit tongivande nöjesarrangörer. Även det bör vi bearbeta i ett framtida projekt.

År av arbete ligger framför oss.