Statuter

För att kunna nomineras till Hälsingeguldet skall följande uppfyllas:

  • Aktiv Idrottare som är fostrad i och känd för sin koppling till Hälsingland

  • Aktivt lag som är känt för sin koppling till Hälsingland

  • Att den aktive, eller laget, måste ha representerat en hälsingeförening under året.
  • Att under året ha presterat något extra nationellt eller internationellt i tävlingssammanhang, i seniorklass.

Hur gick det till när HIHS blev ansvarig för Hälsingeguldet:

Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap (HIHS) tog över utdelningen av Hälsingeguldet 2016, efter att Hälsinglands Idrottsförbund var i färd med att avsluta utdelningen av Hälsingeguldet, efter nära 80 års tradition. HIHS tillsammans med vår samarbetspartner Hälsinglands Sparbank, kommer under nästkommande åren se till så att traditionen fortsätter.

Hur går det till med anmälningarna:

HIHS skickar ut en inbjudan i början på året till alla specialdistriktsförbund (SDF) i Hälsingland (ex. Hälsinglands Skidförbund mm) där SDF:et har möjlighet att anmäla in sina kandidater till Hälsingeguldet (HG). HIHS har även kontakt med sportjournalisterna inom Mitt-Media för att vi inte missar någon kandidat till HG.

Vilka sitter i juryn:

För närvarande sitter följande personer i juryn från HIHS: Sune Nordh, Conny Forsell, Lars Hedlund, Erik Wiger och Anders Skoglund. Från Hälsinglands Sparbank är det Anna-Karin Edeborg som är representant.