Vår egen historia.

Sällskapets uppgift är stimulera till idrottshistorisk forskning och se till att det historiska arvet vårdas.

Men vi är själva en del av den idrottsliga familjen och vi har vår egen historia.

Per Evert Persson initiativtagaren.

I februari 1990 kallade Per Evert Persson från Bollnäs, gemenligen kallad PePe, till ett möte i Söderhamn med den uttryckliga målsättningen, att man skulle bilda ett Idrottshistoriskt Sällskap eller en Idrottsakademi i Hälsingland.Incitamentet kom utifrån. Folkrörelseforskningen hade börjat på akademisk nivå och idrottsrörelsen fick snart en egen professur och nu vaknar också amatörforskningen till liv. Allt fler börjar inse att vi har en historia väl värd att bevara.

Dalarna var tidigt ute, där bildades den idrottshistoriska föreningen 1979, och nu kom också Hälsingland in på banan.

En trevande inledning.

Protokollet från det första mötet andas entusiasm inför uppgiften, men ändå blev inledningen litet trevande. Man börjar genast diskutera arkivfrågan, det vill säga hur man ska förvara det material man samlar in. En interimsstyrelse blev det konkreta resultatet av mötet och den såg till att styrelsearbetet kom igång på hösten 1990.

Distriktsstyrelsens konsulent, Sölve Påhlsson adjungerades till styrelsen, och han kommer med det första förslaget till praktiskt arbete, nämligen att man skulle besöka gamla idrottsledare och spela in deras minnen på band.

Det första årsmötet. Verksamheten byter fokus.

Det första årsmötet hölls i Bollnäs den 19 mars 1991. I början hade man få styrelsemöten per år. I början av 90-talet var det ett eller två, men under årtiondet blir det flera. År 1999 hade man sex möten och verksamheten fann också nya former. I början betonades mycket insamling av idrottshistoriskt materiel och inspelningar av äldre ledare och före detta idrottsstjärnor. Längre fram under det första årtiondet lanserades idéerna om idrottscaféer och ambulerande skärmutställningar. Båda dessa uppslag förverkligades också. Den första caféträffen anordnades i Söderhamn i maj 1997 och den videofilmades.

Bengt Lundgren, mångårig ordförande i HIHS,  Helge Rask tidigare ordförande i Gästrikeidrottens Historriska Sällskap och Per Evert Persson, initiativtagare till bildandet av Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap.

Ett aktivt andra årtionde.

Efter 10 år hade arbetet börjat finna sina former och aktiviteten stiger under det andra årtiondet. En vitalisering blev samarbetet med Gästriklands Idrottshistoriska förening. Därifrån hämtade vi idén till Guldfesten. Till den 17 november 2001 inbjöd vi alla som fått den årliga utmärkelsen Hälsinglands bästa och alltså fått Hälsingeguldet. Det blev ett mycket lyckat arrangemang. Ett 70-tal deltog och mycket glädjande var det att den förste guldmedaljören, Nils Wästberg från Hudiksvall, 1938 års vinnare, kunde delta.

RF-utställningen.

Guldfesten blev uppmärksammad i idrottskretsar. Nästa gång vi fick visa framfötterna var, när vi fick uppdraget att i samband med RF:s 100-årsjubileum skapa en utställning över idrottsledare i Hälsingland under 100 år. Kravet var att den skulle stå i centralorten, men vi fann snart att det kunde vi inte klara av. Det finns inte en centralort i Hälsingland utan flera. Det blev utställningar i Söderhamn, Bollnäs, Edsbyn, Ljusdal, Järvsö, Färila och Hudiksvall.

Den historiska rikskonferensen i Järvsö 2008.

Idrottshistoriskt intresserade tycker naturligtvis, att det är roligt att träffas och utbyta erfarenheter. De gör vi under de riksidrottshistoriska konferenserna. En sådan inbjöd vi till 2008 . Vi förlade den till Järvsö och det blev en vacker hösthelg. Vi lade ned en hel del arbete och vi fick beröm av deltagarna för arrangemanget.

Idrottsminnen.

Redan från första året sammanfattade PePe verksamheten i en liten skrift. Så småningom fick den namnet Idrottsminnen och blev mera tidningslik. Under senare år har den kommit ut i fyra nummer per år. Idrottsminnen gör det möjligt att informera medlemmarna om vad som är på gång, anmäla nyutkomna idrottshistoriska arbeten och berätta om vilka nytillskott som kommer in i vårt arkiv.