Styrelsemöte i Bollnäs tisdagen den 17 januari kl 10:00