Enånger Finnika, skjutbana

Tillbaka

Hudiksvall

Enångers Skytteförening bildades 1912 och den första skjutbanan låg i Paviljongsbacken, där korna betar, i Finnika in på 1930-talet. Paviljongen flyttades då till Kolmomyren där föreningen hade skjutbanan i många år. Skjutvallen låg precis där nya E4 går sedan 2010.