Hällbo Skjutbana

Tillbaka

Bollnäs

Naturen håller på att ta tillbaka Hå skyttegilles bana med tre tavlor. Markörgraven med tavelställ och en materialbod är det som återstår och påminner om den verksamhet som en gång fanns här.