Stråtjära Pistolskyttegille

Tillbaka

Söderhamn

Föreningen Stråtjära Pistolskyttegille (SPSG) bildades under hösten 1993, sedan dess har det hänt en del på utvecklingssidan, både inom föreningen som sådan, men även inom det svenska pistolskyttet i allmänhet. Idag utövas inte bara det klassiska nationella precisionsskyttet eller fältskyttet, något som många föreningar håller hårt och fast vid, klubben har även medlemmar som tränar och tävlar flitigt i PPC, en disciplin som stadigt växer och sprider sig genom landet.