Stråtjära Pistolskyttegille

Tillbaka

Stråtjära:
Föreningen Stråtjära Pistolskyttegille (SPSG) bildades under hösten 1993, sedan dess har det hänt en del på utvecklingssidan, både inom föreningen som sådan, men även inom det svenska pistolskyttet i allmänhet. Idag utövar vi inte bara det klassiska nationella precisionsskyttet eller fältskyttet, något som många föreningar håller hårt och fast vid, vi har även medlemmar som tränar och tävlar flitigt i PPC, en disciplin som stadigt växer och sprider sig genom landet