Årsmöteshandlingar att ta med till Årsmötet!

Här finns Balansräkningen för 2016 /wp-content/uploads/uploads/Balans2016.pdf
Här finns Förvaltningsberättelsen för 2016 /wp-content/uploads/uploads/Forvalt2016.pdf
Här finns Verksamhetsberättelsen för 2016 /wp-content/uploads/uploads/Verk2016.pdf
Här finns Dagordningen för Årsmötet /wp-content/uploads/uploads/DagordningHIHS.pdf
Här finns budget för HIHS 2017 /wp-content/uploads/uploads/Budget2017.pdf
Glöm inte att skriva ut dokumenten till Årsmötet !!