Bilder från Årsmötet 27/2 -18

Erik Wiger började årsmötet med parentation för vår styrelsemedlem Erling Strandberg som gick bort strax före nyår.

 

Till årsmötesordförande valdes Bertil Hult och till sekreterare valdes Harry Enestig båda välkända Bollnäsbor.

 

Ordförande Erik Wiger överlämnade 2017 års forskarpris till Lars Gösta Larsson.

 

Här överlämnar Erik Wiger ordförandeklubban till sällskapts nye ordförande Lars Hedlund

 

Den nye ordförande Lars Hedlund tackade Erik Wiger för hans arbete som ordförande i sällskapet. Men Erik Wiger kvarstår i styrelsen som suppleant.