Styrelsemöte den 22 oktober i Hudiksvall

Nästa styrelsemöte den 22/10 i Hudiksvall

Glysishallen kl.10:00

/styrelsen