Rapport från styrelsemöte 2023-09-12

Vice ordförande Olov Nilsson Sträng öppnade mötet och ett ljus tändes för vår ordförande Lars Hedlund som avled den 4 september. Fram till årsmötet i Järvsöbaden den 20 februari övertar vice ordförande ordförandeskapet. Planerade styrelsemöten under 2024 är den 6 februari, 14 maj, 20 augusti, 12 november och den 10 december.