Styrelsemöte 19 november i Ovanåker

Nästa styrelsemöte blir på Ol-Anders gården i Alfta,

Tisdagen den 19 november kl. 10:00

Välkomna / Ordförande