Styrelsemöte i Hudiksvall den 27/3 -18

Den nyvalda Styrelsen samlas i Glysishallens konferensrum tisdagen den 27 mars kl 10:00.

Välkomna!