Styrelsemöte i Hudiksvall. Rapport till medlemmarna

Vid Styrelsemötet i Glysishallen i Hudik var nio ledamöter närvarande och mötet beslutade att till nästa sammanträde inbjuda ytterligare två av HIHS medlemmar som eventuellt kommer att adjungeras som medhjälpare till Styrelsen. Den ekonomiska rapporten visade hittills i år en kassabehållning på 16.089 kr. Styrelsen skall söka värdefullt material från nedlagda föreningar för att bevara detta i Arkiv Gävleborg. Aktiva föreningar uppmanas att på samma sätt arkivera äldre material i länsarkivet. Information om hemsidan hihs.se skall gå ut till medlemmarna i nästa nummer av Idrottsminnen och felaktigheter skall rättas till genom korrekturläsning innan publicering. Filmförevisningar planeras under hösten och vintern i Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs och Vallsta. Forskarpiset 2013 delades något försenat ut till Rolf Krohn som firades med kaffe och tårta.