Styrelsemöte i Söderhamn. Rapport till medlemmarna.

Styrelsen samlades till möte i Hälsinglands Idrottsförbunds lokaler på Hällåsen i Söderhamn den 7 maj 2015. Sune Nordh från Söderhamn adjungerades till styrelsen vid mötet som hade 10 deltagare. Beslut togs att sällskapet skulle bli medlem i Arkiv Gävleborg och efter hand arkivera material från Forskarrummet. Idrottscaféer planeras under våren i Bergsjö och till hösten i Hudiksvall. Arbetet med inventering av idrottsplatser som läggs in på hemsidan gör ett uppehåll under sommaren. Till hösten står Ljusdal på tur och därefter Söderhamn och Nordanstig. I september planeras en resa till Åland med stopp i Tierp och Gävle. Sommaren 2016 blir Finnkampen i Helsingfors ett självklart resmål. Till den traditionella julträffen i Söderhamn kommer avgående ledamöterna Arne Ström och Gösta Lööf att inbjudas och avtackas.