Styrelsemöte på Järvsöbaden den 14 dec kl 10:00


Nästa möte med styrelse och funktionärer blir på Järvsöbaden, torsdag den 14 december kl. 10.00. Mötet avslutas med en jultallrik,