Alfta Ol-Anders

Tillbaka

Ovanåker

På de gröna ytorna framför Ol -Andersgården, som under många år ägdes av skogsmaskinföretaget ÖSA, fanns 18 banor för bangolf. ÖSA IF hade serielag och många aktiva bangolfare under några år på 1970-talet. Fotbollsplanen öster om Ol-Andersgården har använts av Alfta GIF i seriespel för vissa av föreningens ungdomslag. I förgrunden skymtar boulebanan.