Arbrå Forsön Pistolskytte

Tillbaka

Bollnäs

Här ses kulfånget vid Arbrå Pistolskytteklubbs första bana på Forsön. Här pangades det en tid ända in på 1960-talet.