Bergsjö Äldre Fotbollsplaner

Tillbaka

Nordanstig

Redan 1908 finns uppgifter om att det idkades bollsparkning på fotbollsplaner i många byar runt Bergsjö. Bl.a. på åkrarna i Starre och Tanne och på en plan i den s.k. Trekanten intill Kyrkogården. 1920 vände sig kyrkorådet till landsfiskalen för att få bort fotbollssparkningen från Trekanten och man lyckades få arrendera mark till en fotbollsplan på Hembygdsparken eller ”Hunnskinne”. På bilden syns Trekanten i Kyrkbyn med kyrkan och Sockenstugan i bakgrunden.