Bollnäs Godtemplarlokal

Tillbaka

Gamla Godtemplarlokalen var platsen där Bollnäs Brottarklubb genomförde sina matcher bl.a. Fyrstadsbrottningar.