Bollnäs Godtemplarlokal

Tillbaka

Bollnäs

Gamla Godtemplarlokalen var platsen där Bollnäs Brottarklubb genomförde sina matcher bl.a. Fyrstadsbrottningar.