Bollnäs Skjutbana

Tillbaka

Bollnäs

Bollnäs Skyttegille, bildat 1893, hade sin skjutbana norr om travbanan fram till dess att den blev utdömd i början av 1980-talet. Banan hade två ”kanaler” till samma mål, 10 tavlor, med den norra kanalen från 200 meter, den södra med skjutvallar från 100 meter och 300 meter. I dag är norra kanalen helt täckt av fyllnadsmassor. Den södra kanalen på väg att växa igen men kvar finns rester av 100-metersvall, 300-metersvall, flaggstång och fundament vid skyttepaviljongen och delar av kulfång och tavelställ. I närheten av skyttepaviljongen fanns tidigare en stuga där vaktmästare/banskötare bodde.