Delsbo Folkets Hus

Tillbaka

Hudiksvall

Startplatser för den klassiska Delsborundan på skidor har varit vid Folkets Hus, vid Skrottan söder därom och på IP.