Delsbo Idrottsplats

Tillbaka

Hudiksvall

Vid det nybyggda mejeriet tävlade man i hopp och kastgrenar och i ett skogsparti strax söder om mejeriet röjdes en bana 1913. Inte förrän 1925 röjdes det vidare för den första fotbollsplanen i området. Idag finns flera planer och en fotbollshall. Uppgifterna hämtade ur Gösta Blanks Jubileumsskrift.