Delsbo Skola

Tillbaka

Hudiksvall

Delsbo Sim- och Idrottshall ligger vid Ede skola och redan på 1910-talet sparkade man fotboll på den åker som då fanns där. Aktiviteten i hallarna har alltid varit livlig sedan 1970- talet med idrotter som simning, badminton, basket, handboll, innebandy och volleyboll. Uppgifterna hämtade ur Gösta Blanks Jubileumsskrift.