Enånger Kyrkmyran, allmän idrott

Tillbaka

Hudiksvall

Vid Kristidsnämnden i Kyrkmyra fanns plats för Allmän idrott som benämningen var på den tiden. 10 000 m löpning kunde springas efter Riks-13 fram och tillbaka till Njöte, Njutånger. Bilderna visar en renhjord på myren och hur det ser ut idag.