Färila Hovra

Tillbaka

Ljusdal

I Hovra fanns en fotbollsplan samt start och mål för skidtävlingen Flieloppet. Idrottsverksamheten i Hovra möjliggjordes genom ”invandringen” av anläggningsarbetare vid uppförandet av Laforsens kraftverk, när kraftverket stod färdigt blev det också slut på fotbollen i Hovra. Flieloppet är beryktat för dess svårbemästrade branta utförslöpor. Med Hovraskolan som utgångspunkt prepareras, på ideell basis, toppenfina skidspår på flera kilometer på Skytesberget.

I Hovra bönhus hade Erik Nilsson 2010 samlat bilder och dokument om idrotten i Hovra på 1950-talet .