Färila Parken

Tillbaka

Ljusdal

Inom parkområdet finns anläggningar för fotboll, friidrott, dans, matservering, samlingslokal och stuguthyrning.

När Försäkringskassan stängde sitt lokalkontor i Färila flyttades dess baracker till Färila parken och byggdes om för att inrymma omklädningsrum och samlingslokal. Vid en häftig brand i augusti 2010 ödelades allt detta. Uppförande av nya lokaler startade i oktober och tack vare stora ideella arbetsinsatser och stort ekonomiskt stöd av hela bygden stod dessa färdiga till seriestarten 2011. I början av 1980-talet anlades en helt ny fin fotbollsplan.