Färila Sim och Sporthall

Tillbaka

Ljusdal

En idrottshall för inomhusidrotter, simning, träningslokaler och bordtennis vilket även spelades i centralskolans gymnastiksal. Målet för skidtävlingen Vikstens Minne var förlagt till planen utanför hallen under många år. Hallen genomgick en omfattande om- och tillbyggnad 2008-09. I omedelbar närhet till sim- och sporthallen fanns tidigare en tennis- och ishockeyplan, som 2008 fick ge plats för en konstgräsplan vilken mest utnyttjas av Färila centralskola och till spontanidrott.