Färila sockens idrottsplatser

Tillbaka

Ljusdal

En dokumentation över platser där idrott har utövats i Färila under 1900-talet. 
Läsbar om man zoomar in till dubbel storlek.