Färila Vallåsen

Tillbaka

Ljusdal

Vallåsbacken ställdes i ordning 1967 för alpin skidåkning, verksamheten är numera nedlagd och nedfarten igenvuxen.