Forsa Linspinneriet

Tillbaka

Hudiksvall

Holma Helsinglands nedlagda linspinneri byggdes 1982 om till Hälsinglands första inomhushall för friidrott och döptes till Forsa Hallen.