Forsa Rolfsta

Tillbaka

Hudiksvall

Gevärsskyttebanan låg i Rolfsta och var 300 meter. Den flyttade sedan till Vikstaberget 1954 och kompletterades med en bana för pistolskytte.