Freluga NTO-lokal

Tillbaka

Freluga IK bedrev sin bordtennisverksamhet i NTO-lokalen från slutet av 1950-talet och tiotalet år framåt. Framförallt på flick/damsidan nådde Freluga IK stora framgångar.