Gnarp Dövan

Tillbaka

Nordanstig

Nedanför kyrkan och gamla Storskolan i Gnarp på ett näs omflutet av Gnarpsån ligger Dövan. Här bedrevs skol- och spontanidrott in på 1950-talet med möjligheter till bollspel, hopptävlingar, lekar och bad. Omgiven av en tät trädridå öppnar sig den gräsyta som användes och som konstigt nog ej har blivit trädbevuxen efter alla år.