Gnarp Hoppskogen

Tillbaka

Nordanstig

Förutom IFK Gnarps hemmaplan är Hoppskogens Idrottsplats en anläggning med dansbana och serveringslokaler för andra aktiviteter.