Gnarp Storgärdshallen

Tillbaka

Nordanstig

Den 12 mars 2018 blev snön för tung på taket i den gamla Storgärdshallen från 1996 och det rasade in. Gällsta IK började omgående undersöka möjligheten att återuppbygga Nordanstigs enda ishall och genom bidrag och ideella insatser kunde en ny hall tas i bruk redan i slutet på oktober samma år.
 
   
Några hundra meter från hallen efter vägen mot Sörfjärden låg på 1950-talet en fotbollsplan som nu är bebyggd av villor. Man ser den plana ytan bakom tallen på högra bilden.