Hassela Älgered

Tillbaka

Nordanstig

På norra sidan av Hasselavägen i Älgered på tallmon före vägen mot Strömbacka fanns en grusplan som användes frekvent under våren.

OBS: Bilder kommer när snön försvunnit