Hassela Badet

Tillbaka

Nordanstig

Hasselabadet byggdes 1969 i kommunal regi men övergick efter några år i privat ägo innan Hassela IF övertog ansvaret för anläggningen. Med en stor ideell insats och pengar från EU och Länsstyrelsen rustades badet och öppnade som äventyrsland 2012.