Hudik Boxning Godtemplarhuset

Tillbaka

Hudiksvall

I Godtemplarsalen tävlades framförallt i boxning, brottning och bordtennis. När salen blev för trång restes ett tält för boxning på närliggande Kotorget.