Hudik Fotbollsplaner Mo

Tillbaka

Hudiksvall

Strandvallen och senare Riksyrkesskolan från 1972 är fotbollsplaner som används av ungdom, Korp och för träning.