Hudik Lillfjärden

Tillbaka

Hudiksvall

Lillfjärdens is användes flitigt vintertid som motions och tävlingsområde framför allt innan det fanns konstfruset och lagidrotterna var hänvisade till landbanor och naturisar. Den centralt belägna grunda sjön fryser tidigt och här hölls även travtävlingar innan Hagmyrens travbana invigdes 1957.