Hudik Pistolskyttebana

Tillbaka

Hudiksvall

Pistolskyttebanan i grusgropen efter gamla Malnvägen iordningställdes troligen 1950 då Pistolskytteklubben bildades av några tulltjänstemän och poliser. Den fick ge plats åt Skidstadion i slutet på 1980-talet.