Hudik Tennishall HTK

Tillbaka

Hudiksvall

Tennisklubben byggde hallen år 1987 med hjälp av ett räntefritt lån från Kommunen. Stommen rasade under byggnationen. Klubbens första bana låg efter Kålhagsgatan i anslutning till Kotorget och senare hade man ett tält och två utebanor vid Glysisvallen.